Enigma 5: De Moord met het vleesmes

Forum over ING | Drinkplaats

Reageer
Highlighted
Ervaren leeuw

Enigma 5: De Moord met het vleesmes

[ Bewerkt ]

Ik zit met een moordzaak waar ik niet uitkom. Zit er een Sherlock Holmes in de zaal?

 

Toen inspecteur Danny K. ontwaakte, werd zijn denkvermogen gehinderd door een kater. Wat later vond hij in zijn rechter jaszak een papiertje met drie mysterieuze zinnen: ‘‘Annie is niet onschuldig’’, ‘‘Bea heeft de moord niet gepleegd’’ en ‘‘Clara was niet de medeplichtige’’. Toen begon hem vaag iets te dagen.

Ene Els was gisteren gedood met een vleesmes en hij had de zaak onderzocht. Later had hij L. ontmoet en ze waren gaan stappen. Vandaar de kater. Maar voor 11 uur moest hij zijn PV klaar hebben. Na enige moeite herinnerde hij zich toch nog wat. Op het ogenblik van ‘de feiten’ waren slechts drie (nog levende) personen in het huis aanwezig: Annie, Bea en Clara. Eén daarvan had het mes gehanteerd, een tweede was medeplichtig en de derde (gisteren wist hij nog wie dat was ...) had met de doding niets van doen.

Danny K. had de drie vrouwen ondervraagd. Alle drie hadden ze met klem hun onschuld bevestigd. Verder hadden ze een heleboel irrelevante beweringen gedaan. Gewoontegetrouw had hij maar enkele uitspraken genoteerd: die op het papiertje. Wat iemand over zichzelf zei, noteerde hij nooit (wegens toch onbruikbaar). Wie wat had verklaard, kon Danny K. zich helaas niet herinneren. Maar minstens één van de uitspraken kwam van de onschuldige — een onsympathieke blonde jongedame, maar hoe heette ze nu ook weer? Misschien Bea, want van haar had hij zeker een uitspraak opgeschreven.

Na enige glazen melk besloot Danny K. een oude vuistregel toe te passen: de onschuldige zou wel de waarheid hebben gesproken en beide anderen, zij die het mes had gehanteerd en de medeplichtige, zouden wel hebben gelogen.

Danny K. stak een nieuw vel papier in zijn typemachine en een sigaar in zijn mond, dronk nog een glas melk, en realiseerde zich toen dat hij, als de vuistregel toepasbaar was (en daaraan twijfelde hij niet) niet alleen een PV kon opstellen waarin hij elke uitspraak aan de juiste persoon kon toeschrijven, maar bovendien kon afleiden wie het mes had gehanteerd en wie de medeplichtige was.

Leeuwenkoning

Re: Enigma 5: De Moord met het vleesmes

[ Bewerkt ]

Nou @Tanner, i.t.t. jouw vorige Enigma, vind ik deze wel moeilijk! Maar ik heb het uiteindelijk opgelost. Had eerst een lange redenering, maar heb nu ook een kortere:

Spoiler
Als Bea onschuldig is, dan moet de uitspraak over haar gelogen zijn, m.a.w. dan zou Bea de moord hebben gepleegd. Tegenspraak, dus: Bea is niet onschuldig.

Als Clara onschuldig is, dan moet de uitspraak over haar gelogen zijn, m.a.w. dan zou Clara medeplichtig zijn aan de moord. Tegenspraak, dus: Clara is niet onschuldig.

Hieruit volgt: Annie is onschuldig.

Annie heeft minstens één uitspraak gedaan, dus niet allebei de uitspraken over Bea en Clara kunnen gelogen zijn. Hieruit volgt dat: Clara heeft de moord gepleegd en Bea is medeplichtig.

De uitspraken over Bea en Clara zijn dus allebei waar, dus: Annie heeft de uitspraken over Bea en Clara gedaan en aangezien Bea ook een uitspraak heeft gedaan, moet Bea de uitspraak over Annie hebben gedaan.

 

Ervaren leeuw

Re: Enigma 5: De Moord met het vleesmes

@Ron1961 Mijn onderzoek is nog bezig dus ik kijk nog niet naar jouw spoiler. Heb ik dus toch een puzzel gevonden waar jij langer dan 5 minuten over na moest denken. Smiley Erg vrolijk

Ervaren leeuw

Re: Enigma 5: De Moord met het vleesmes

@Ron1961  Weer een schitterende oplossing! Ik ga maar weer parkeerbonnen schrijven.

Ervaren leeuw

Re: Enigma 5: De Moord met het vleesmes

@Ron1961  Annie wist dus dat Clara de moord had gepleegd en dat Bea medeplichtig was. Hoe wist ze dat? Stond ze erbij te kijken zonder de moord te voorkomen of was ze misschien wel opdrachtgeefster? In ieder geval is ze niet onschuldig.